ေလ့လာသင္ယူဖို႕ ခက္ခဲတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႕ ၾကာခ်ိန္မ်ား

Discussion in 'General Knowledge' started by Han Nway La, Dec 14, 2017.

 1. Han Nway La

  Han Nway La Member

  ဘာသာစကားေတြထဲမွာ သင္ယူဖို႕ခက္ခဲျပီး အခ်ိန္အမ်ားၾကီးေပး ေလ့လာရတဲ့ ဘာသာစကားေတြရွိပါတယ္။

  တခ်ိဳ႕က ဇြဲနဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ရတဲ့ အရာေတြျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ယူရပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားဘာသာ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားေတြကေတာ့ ဒီလို ခက္ခဲတဲ့ ဘာသာစကားကိုယူမွ ေက်ာင္းျပီးတဲ့အခါ လခေကာင္းေကာင္းရမွာျဖစ္ျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ဆို ခက္ခဲစြာ ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို ေလ့လာသင္ယူရခက္တဲ့ ဘာသာစကားေတြနဲ႕ သူတို႕ကို သင္ယူရန္ၾကာခ်ိန္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလို္က္ပါတယ္။


  ရုိမန္ေတြရဲ႕ ဘာသာစကားဟာ လက္တင္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံျပီး အဲ့ထဲမွာ ျပင္သစ္၊စပိန္၊အီတာလ်ံတို႕ပါဝင္ပါတယ္။ဒတ္ခ်္၊ဒါနစ္ရွ္ နဲ႕ဆီြဒင္တို႕ကေတာ့ အဂၤလိပ္ကို အေျခခံပါတယ္။ဘယ္ဘာသာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျပည့္အစံုတတ္ျပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလို ျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။


  1. ဒီဘာသာစကားေတြကို သင္မယ္ဆိုရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ 23 ပတ္နဲ႕ 24 ေလာက္ ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။

  [​IMG]

  2. ဒီဘာသာစကားေတြေလ့လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပတ္ေပါင္း 30 ေလာက္ ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။

  [​IMG]

  3. ဒီဘာသာစကားကေတာ့ နာရီေပါင္း 900 ေလာက္ ေလ့လာရုံနဲ႕ လံုေလာက္ပါတယ္။

  [​IMG]

  4. ဒီဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ဖို႕ဆို အနည္းဆံုး နာရီေပါင္း 1100 ေလာက္ ေလ့လာသင္ယူဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

  [​IMG]

  5. ဒါကေတာ့ ေလ့လာခ်ိန္ အၾကာဆံုးနဲ႕ တတ္ေျမာက္ဖို႕ ခက္ခဲတဲ့ ဘာသာစကားျဖစ္ျပီး နာရီေပါင္း 2200 ေလာက္ အခ်ိန္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

  [​IMG]
   

Share This Page